HISTORIA ZESPOŁU

Był marzec 1950 roku. Z inicjatywy Danuty Juraszek-Baranowskiej 8 par, zauroczonych ludową nutą , rozpoczęło swoją przygodę z tańcem. Początki były niepozorne, ograniczały się jedynie do urozmaicania zakładowych uroczystości Spółdzielni Spożywców „Konsum Robotniczy”. Jednak ambicje i pasje były tak ogromne, że już po trzech latach mała grupa taneczna przeobraziła się …